IJVP Krijgt Koninklijke Erepenning

In de aankondigingen voor de ALV van 2021 werd al subtiel gehint naar een "feestelijke ceremonie". De opkomst van deze algemene ledenvergadering was daarom ook groter dan normaal. Toen daarbij ook nog eens de burgemeester binnen kwam lopen, kregen de meeste aanwezigen wel door dat er iets bijzonders op het programma stond. De voorzitter opende het woord, waarna de burgemeester een mooie speech gaf over de historie van de IJVP. Ze eindigde haar speech met de volgende woorden:

"Dames en heren, het verheugd mij zeer u te kunnen mededelen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd bij zijn beschikking van 6 Juli 2020 de ijsvereniging Pijnacker een koninklijke erepenning toe te kennen."

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSVERENIGING PIJNACKER

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 TINTELTENT, AANVANG 20.00 UUR, INLOOP 19:30

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering.
De agenda vindt u hieronder. De notulen van de ALV 2020 en het jaarverslag 2020-2021 zijn op te vragen bij de secretaris.
Ook de financiële stukken worden ter plaatse uitgedeeld.

BBQ voor de abonnementhouders!

Zaterdagavond 4 september hadden we bij Ammerlaan The Green Innovator een BBQ waar jong en oud aanwezig was.

Nieuwe zomerkleding

Onze IJVP schaatsers lopen er ook zomers strak gekleed bij. Lees in deze bijlage hoe je er zelf ook sportief gekleed bij kan lopen

Inschrijving nieuwe schaatsseizoen

Beste leden van IJVP,

Goed nieuws !!! Op zaterdag 2 oktober opent de Uithof weer zijn deuren voor schaatsers. Dat betekent dat we met deze mail iedereen weer willen uitnodigen om zich in te schrijven voor het komende schaatsseizoen. Daar waar we vorig seizoen nog moesten uitgaan van allerlei Covid-scenario's heeft de Uithof voor het komende seizoen aangegeven dat we vooralsnog uitgaan van een regulier seizoen. Mochten er omstandigheden voordoen die we nu nog niet kunnen voorzien dan informeren we jullie z.s.m. hierover.

Landtraining gaat weer starten…….

Dinsdag 20 april gaan we weer starten met onze landtraining. Dit is een wekelijkse training,
waardoor je in conditie blijft en weer gereed bent in oktober om op het ijs mooie tijden te rijden.
Voor zowel jeugd als volwassenen zijn er trainingen georganiseerd.

VERSLAG NATUURIJS 2021

Vrijdag 12 februari om 16.00 ging de baan open. Helaas was het natuurijs op vele plaatsen ons voor. Dit betekende dat we niet heel veel leden mochten verwelkomen. En daar de corona-regels streng waren, konden we ook geen nieuwe mensen binnen laten. Wat was het dan ook een feestje dat er zaterdag rond 17.30 veel jeugdleden met een ouder de ijsbaan vonden. En nog leuker: wat was het geweldig om de blijheid te zien dat de jeugd toch nog een mini-11-stedentocht gingen mee maken dit schaasseizoen! We hadden de echte elfstedenkaarten, de spekjes en na afloop warme chocolademelk. Een topavond voor onze vereniging.  

Uitslagen 100m kortebaanwedstrijd 

Op zondag 14 februari 2021 hebben de deelnemers weer snelle tijden gereden op de 100mtr baan bij de tinteltent.
De resultaten zijn terug te vinden in de lijst met deelnemers. De namen van de kinderen die zwart zijn afgedrukt, zijn de winnaar in hun categorie, ze krijgen komende zaterdag op de Uithof hun prijs uitgereikt.  Na de 100m wedstrijd is er nog een afvalrace verreden. 

In het fotoalbum kunt u nog even nagenieten met de foto's van de mini-elfstedentocht die op zaterdag 13 februari werd georganiseerd. Bijna 80 kinderen deden mee aan dit spektakel.