Algemene ledenvergadering - 4 juni 2024

Het bestuur roept de leden op voor de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Pijnacker op 4 juni 2024, om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in de Tinteltent, Sportlaan 17, Pijnacker. 

Op de agenda staan onder meer voorstellen om de jaarrekening over boekjaar 2023 en de begroting voor boekjaar 2024/2025 goed te keuren, en een voorstel om de statuten van IJVP te actualiseren. 

Na afloop van de vergadering gaan we graag op een meer informele wijze met de leden in gesprek over de toekomst van IJVP. Wat willen we bijvoorbeeld op de langere termijn met de natuurijsbaan doen - nu het helaas minder vaak vriest? Hoe kunnen we de Tinteltent het beste benutten? Welke sportieve ambitie hebben we als vereniging? En wat is onze maatschappelijke rol in Pijnacker? Allemaal thema’s waar alle leden een mening over kunnen hebben - en die meningen en visies halen we graag op in rondetafel gesprekken, om ze vervolgens een plekje te kunnen geven in onze plannen voor de komende jaren! Een korte toelichting op de gespreksthema’s is opgenomen in de agenda van de vergadering. 

Graag tot 4 juni.

Het bestuur


Agenda en vergaderstukken