Inschrijving IJVP seizoen 2023-2024

(loopt tot 19 augustus 2023 !!!)

De Baancommissaris van het Gewest heeft besloten dat op zaterdag 30 september 2023 de Uithof zijn deuren opent voor ons schaatsers. Hierbij willen we daarom iedereen uitnodigen om zich weer in te schrijven voor het komende schaatsseizoen.

Trainingsdata en -tijden
Het komende seizoen start zoals gezegd dus op 30 september en kent de laatste trainingsdag op 16 maart. Dat betekent dat er (minimaal) 22 schaatsmomenten voor ons zijn ingeroosterd. De indeling voor de trainingen is als volgt:

Trainingsuur: Tijd: Categorie / Doelgroep: Opmerking:
 Ma-1  18:15 tot 19:30  Junioren C t/m Masters  
 Ma-2  21:30 tot 22:45  Junioren A t/m Masters  Geen trainer IJVP
 Di-1  17:00 tot 18:15  Alle categorieën  
 Di-2   18:30 tot 19:45  Junioren B t/m Masters  Wedstrijdrijders
 Wo-1  17:00 tot 18:15  Pupillen t/m Junioren B  
 Wo-2  18:30 tot 19:40  Selectie-rijders  Wedstrijdrijders
    Geen trainer IJVP
 Do-1  17:00 tot 18:10  Gewest, YF rijders  
 Do-2  18:30 tot 19:40  Junioren B t/m Masters  Wedstrijdrijders
    Geen trainer IJVP
 Vr-1  17:00 tot 18:10  Pupillen t/m Junioren A   
 Za-1  07:00 tot 8:10  Alle categorieën   

NB: Zie ''Overige onderwerpen” voor de indeling van leeftijden naar de KNSB categorieën.

Nieuw is de woensdag middag. Bij voldoende deelnemers gaan we proberen om daar een trainer bij te zoeken.

Inschrijfformulier
De mogelijkheid om in te schrijven is gestart. Natuurlijk doen we dit zoals de afgelopen jaren digitaal. Er zijn twee formulieren:

- Een <Inschrijfformulier Jeugdschaatsen> op de zaterdagavond en
- een <Inschrijfformulier Langebaanschaatsen>. voor de resterende trainingsdagen

Mocht het door wat voor omstandigheden niet lukken om u via het inschrijfformulier in te schrijven bel (06-48132450) of mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) me dan. Samen komen we er zeker wel uit.


Abonnementsprijzen
De kosten voor de verschillende trainingsuren, vastrecht, lidmaatschapskosten, enz. kunt u vinden op het online inschrijfformulier. De Uithof rekent voor het komende seizoen een verhoging door van rond de 10%.
Daarnaast is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 mei jongstleden besloten om de contributie te verhogen met € 2,= per jaar. Dit betekent dat de pupillen t/m junioren het komende seizoen € 7,= per jaar betalen en de Masters t/m senioren € 12,= per jaar.
De kosten die de vereniging in rekening brengt voor de trainers zijn gelijk gebleven aan het afgelopen seizoen.

Samenvattend ziet dit er voor het komende jaar zo uit:

 kosten Masters/Senioren  Junioren A  Junioren B/C,
Pupillen
 Jeugd
(zaterdag 4)
 Uithof        
 - 1 training  € 165  € 165  € 143  € 88
 - 2e en elke
    volgende training
 € 110  € 110  € 99  n.v.t.
 Contributie  € 12  € 7  € 7  € 7
 Lidmaatschap KNSB*  € 14  € 10  € 10  € 10
 Trainingsbijdrage**        
 - 1 training  € 36  € 25  € 20  € 16
 - 2e en elke
    volgende training
 € 25  € 20  € 16  n.v.t.
         

* Voorlopige bijdrage. De KNSB maak de definitieve bijdrage later deze maand bekend.
** Hieronder vallen o.a. vergoedingen voor trainers, diverse (jeugd)activiteiten en collectieve afdrachten aan de KNSB en het gewest.

Jeugdschaatsen op de zaterdagavond
Ook hier start het seizoen op 30 september en is er ter afsluiting van het schaatsseizoen op 23 maart 2024 weer een mini-Elfstedentocht.
Voor jeugdleden loopt het jeugdschaatsabonnement automatisch door tot en met het jaar waarin het kind op 1 juli van dat jaar dertien is. Mocht uw kind op deze datum ouder zijn, dan wordt er niet automatisch een nieuw abonnement aangevraagd. Wilt uw kind dan nog wel blijven schaatsen, dan kunt u ons een mailtje sturen en wanneer er voldoende ruimte is dan kan er dispensatie worden verleend.

De kosten voor een heel seizoen Jeugdschaatsabonnement bedragen € 121,=. Voor vier proeflessen bedragen de kosten € 29,=.
Jeugdleden die willen stoppen met schaatsen dienen dit zsm doch uiterlijk voor 1 augustus doorgeven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Specials
Ook dit jaar zullen we weer proberen om voor de specials op de zaterdagavond een clubje bij elkaar te brengen. We zullen hierover apart (via de Jeugdcommissie) informeren over de start van het nieuwe seizoen. Mochten zij zich willen opgeven kan dat via Kim Tholenaars (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via het <Inschrijfformulier Jeugdschaatsen>


Overige onderwerpen

Daarnaast nog een aantal korte onderwerpen tot slot :

Indeling KNSB
De KNSB hanteert de volgende indeling van leeftijden naar categorieën:

Leeftijd op 30 juni 2023 Categorie
 tm 12 jaar Pupillen
 13 of 14 jaar Junioren C
 15 of 16 jaar Junioren B
 17 of 18 jaar Junioren A
 19 t/m 22 jaar Neo-Senioren
 23 t/m 38 jaar Senioren
 39 e.v. Masters

Daarbij is van belang uw leeftijd op 30 juni 2023.

Digitale abonnementskaarten (geldt niet voor jeugdschaatsers)
Zoals u al weet zullen het komende seizoen de toegangspassen van het afgelopen seizoen weer worden gebruikt. Ik ga ervan uit dat eenieder deze nog heeft. Mocht dit niet het geval zijn dan moet de Uithof een nieuwe kaart aanmaken. De kosten hiervoor bedragen € 5,=.
Daarnaast heeft de baancommissaris aangegeven dat mutaties gedurende het jaar € 1,50 gaan kosten. Ook deze worden doorbelast.

Tijdig ‘volledig’ aanmelden!
Alle opgaven dienen uiterlijk zaterdag 19 augustus binnen te zijn bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens heeft de technische commissie haar overleg over de indeling van de groepen en kort daarna moeten deze inschrijfformulieren verwerkt zijn voor de baancoördinator. Inschrijfformulieren die te laat zijn ontvangen, kunnen niet tijdig meer worden verwerkt.
Iedereen die een formulier heeft ingediend krijgt hiervan automatisch een bevestiging. Laat het me vooral weten als je die niet hebt gehad. Er is dan waarschijnlijk iets verkeerd gegaan.

Ondanks dat we vooralsnog met een volle bezetting op de baan kunnen rekening houden, geldt nog steeds dat te laat ingeleverde formulieren kunnen leiden dat iemand teleurgesteld moet worden. Mocht je nu al weten volgend jaar niet te schaatsen, laat me dat dan ook even weten. Het maakt de planning voor ons makkelijker wanneer we vroegtijdig inschatten van wie we eind augustus geen inschrijfformulier meer hoeven te verwachten.

Op 17 september zullen we de indeling tijdens de Openings-BBQ van het seizoen weer bekend maken.

Licenties
Voor schaatsen op de Uithof volstaat een trainingsabonnement. Voor deelname aan wedstrijden gelden een aantal voorwaarden, die de KNSB op haar internetsite ook uitgebreid heeft beschreven, namelijk:

• Een trainingsabonnement voor een trainingsperiode (langebaan) op De Uithof is verplicht;
• De deelnemer heeft een KNSB-licentie;
• De deelnemer heeft opgegeven dat hij/zij aan deze wedstrijden wenst deel te nemen en
• Heeft daarvoor het zgn. “vastrecht wedstrijden” betaald. Het vastrecht voor de wedstrijden of Marathonrijden kunt u via het inschrijfformulier aangeven.

Nieuw:
Abonnementhoud(st)ers die aan wedstrijden op de langebaan, kortebaan, marathon en/of shorttrack in De Uithof, in SilverDome in Zoetermeer en/of in de Sportboulevard in Dordrecht willen deelnemen, dienen in het bezit te zijn van een KNSB-licentie voor de betreffende wedstrijddiscipline (LET OP!!!: zorg dat er een “√” staat bij elke discipline waarin de schaats(t)er aan wedstrijden mee wil doen). De prijzen van licenties worden door de KNSB bekend gemaakt. Deze KNSB-licenties dienen rechtstreeks bij het KNSB-Bondsbureau aangevraagd te worden.

NB: Bij de reguliere Abonnementhouderswedstrijden zal er zo nu en dan de mogelijkheid worden geboden om met een dag-licentie voor een wedstrijd in te schrijven. Naast de dag-licentie dient een inschrijfbedrag voor betreffende wedstrijd betaald te worden. Bovendien zullen de recordwedstrijden opengesteld worden voor schaatsers met een dag-licentie (per afstand een gelimiteerd aantal).
Meer informatie vindt u op <licentiepagina> van de KNSB.

Tarieven vastrecht: Vastrecht: Kosten:
Junioren A t/m Masters Wedstrijd € 88,=
Junioren B en C Wedstrijd € 66,=
Pupillen Wedstrijd € 50,=
Junioren A t/m Masters Marathon € 70,=
Junioren B en C Marathon € 50,=
Pupillen Marathon € 30,=
Junioren A t/m Masters Beide € 128,=
Junioren B en C Beide € 96,=
Pupillen Beide € 75,=

Helmverplichting voor Jeugdschaatser
De Uithof heeft net als vorig jaar aangegeven dat het dragen van een helm verplicht voor onze jeugdschaatsers. Natuurlijk zal onze vereniging dit weer faciliteren door gezamenlijk tegen een gereduceerd tarief deze helmen aan te schaffen. In de Nieuwsbrief van de Jeugd zult u hierover verder worden geïnformeerd.
Voor alle verdere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de Jeugdcommissie (Jacqueline van Winden, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het zomerprogramma 2023
Het zomerprogramma voor onze leden is al van start gegaan. Zowel op de dinsdag (voor pupillen, junioren en senioren/masters) als de donderdag (pupillen en junioren) wordt de droogtraining gegeven om u een voorsprong te geven op de collega-schaatsers. Wilt u hier ook aan deelnemen dan kunt u zich wenden tot Dick v/d Sar (voor de senioren/master) of Jacqueline van Winden (voor de pupillen en de junioren).
De kosten voor dit seizoen bedragen: € 30,= voor één avond en € 50,= voor twee avonden/week. Deze zullen via de incasso door de penningmeester worden verwerkt

Passeerkaart (niet nodig voor de zaterdagavond/wedstrijden)
Voor ouders die het aankomende seizoen op een doordeweekse middag/avond de training willen aanschouwen, kunnen een passeerkaart aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 5,= voor het gehele seizoen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier van de langebaanschaatsers.

NB: een passeerkaart is niet van toepassing op de jeugdtraining van zaterdagavond of het bezoeken van wedstrijden.

Tot slot:
Zoals elke vereniging kan IJVP niet zonder de inzet van alle vrijwilligers. Het is nog niet zeker of alle evenementen definitief doorgaan maar voor een aantal activiteiten zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die minimaal één dag het komende seizoen zich willen inzetten voor de begeleiding van:

- de jongste jeugd op het ijs op de zaterdagavond,
- de Run-Bike-Ron op 19 november,
- de Halve Marathon van Oostland op 10 september,
- de mini-elfstedentocht ter afsluiting van het jeugdschaatsen,
- zitting willen nemen in het Juryteam van de Uithof,
- of alle andere activiteiten die nog georganiseerd moeten worden.

In het inschrijfformulier hebben we ruimte gereserveerd waarop u kunt aangeven of u ons hierin kunt ondersteunen.


Meer informatie:
Hulp nodig? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel me op telefoonnummer
06-4813 2450. We zoeken dan naar een passende oplossing.

<Inschrijfformulier Jeugdschaatsen>
<Inschrijfformulier Langebaanschaatsen>