IJVP Krijgt Koninklijke Erepenning

In de aankondigingen voor de ALV van 2021 werd al subtiel gehint naar een "feestelijke ceremonie". De opkomst van deze algemene ledenvergadering was daarom ook groter dan normaal. Toen daarbij ook nog eens de burgemeester binnen kwam lopen, kregen de meeste aanwezigen wel door dat er iets bijzonders op het programma stond. De voorzitter opende het woord, waarna de burgemeester een mooie speech gaf over de historie van de IJVP. Ze eindigde haar speech met de volgende woorden:

"Dames en heren, het verheugd mij zeer u te kunnen mededelen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd bij zijn beschikking van 6 Juli 2020 de ijsvereniging Pijnacker een koninklijke erepenning toe te kennen."

Dit ereteken voor de IJVP is een teken van waardering en wordt niet zomaar gegeven. Zo zijn er onder andere de volgende voorwaarden:

  • De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden.
  • Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Een mooie oorkonde met de erepenning zelf werd meegegeven door de burgemeester, waarna het bestuur nog een mooie taart had verzorgd voor de gelegenheid.